Bağırsak (Kolon) Kanseri Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Korunma Yolları Ve Tedavisi

Bağırsak (Kolon) Kanseri Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Korunma Yolları Ve Tedavisi
Bağırsak (Kolon) Kanseri Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Korunma Yolları Ve Tedavisi

Günümüzde en sık rastlanan kanser çeşitlerinden biridir kolon kanseri. Özellikle 50 yaş üstü kişilerde görülmektedir. Erken teşhis ve doğru tedavi ile çözümü mümkün olan bir hastalıktır. Bu denli ciddi boyutta görülen bağırsak (kolon) kanseri nedir? Nedenleri nelerdir?

 Bağırsak Kanseri, Bağırsak Kanseri Nedir?

Bağırsaklar vücuda alınan besinlerin sindirildiği, onların içindeki tüm vitaminlerin çıkmasını sağlayan sindirim sistemi organıdır. Sindirim sisteminin son 1,5 metrelik kısmını oluşturur. Kolon ve rektum adı verilen iki parçadan oluşur. Rektum bağırsağın son 15 cm lik bölümüdür. Gerisi kolondur. Midede başlar anüste sona erer. Kalın bağırsaklar besinlerdeki su emilimini gerçekleştirir. Yiyecekleri karıştırır ve boşaltımını sağlar. Kanser hücreleri bağırsağın kolon bölümünde görüldüğü takdirde buna kolon kanseri denilmektedir.

Bağırsak Kanseri Nedenleri

Bağırsak kanserinin nedenleri şöyle sıralanabilir;

 • Kalıtsal faktörler. Ailesinde iki ve daha çok sayıda kolon kanseri vakası görülmüş kişilerde kolon kanseri riski yüksek oranda vardır.
 • Genetik faktörler. Vücutta bazı genlerde oluşan hasarlar, kansere sebebiyet vermektedir.
 • Polipler. Vücutta mukoza olan bölgelerde yaşayan tümörlere polip denir. Oluşum sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte bağırsaklarda kansere sebep olabilmektedir.
 • Yaş ilerlemesi. Ailede görülmese bile yaşlanma sebebi ile de oluşabilen bir kanser türüdür.
 • Kanser ve bazı hastalıklar ve bu hastalıklar için geçmişte uygulanmış tedaviler de bağırsak kanserini tetikleyici unsurdur.
 • Beslenme şekli. Hayvansal gıdaları çok tüketen kişilerde görülme sıklığı daha fazladır. Mevsim meyve ve sebzeleri, lif zengini gıdaları tüketmeyen kişiler de kolon kanseri riski taşımaktadır. Kimyasal içerikleri olan hazır gıdalar ve bağırsaklara zararları bilinen şeker içeriği yoğun asitli gıda tüketimi de kanser riskini artıran sebeplerdendir.
 • Aşırı kilolu olmak kolon kanseri riskini artıran faktörlerdendir.
 • Sigara ve alkol gibi vücuda zararlı alışkanlıklar da bağırsak kanserinin oluşumu tetikleyen faktörler arasındadır.

Bağırsak Kanseri Belirtileri, Bağırsak Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Bağırsak kanseri belirtileri görüldüğü takdirde uzmana görünmek, erken teşhis ve dolayısıyla tedavi için önemli bir unsurdur. Kolon kanseri belirtileri olarak şunlar sıralanabilir;

 • Tuvalet alışkanlıklarında değişiklik. İshal ya da kabızlık görülmesi.
 • Dışkıda renk değişiklikleri ve kan gelmesi.
 • Midede gaz, şişkinlik ve peklik hali
 • Boşaltım olduğu halde rahatlama hissinin oluşmaması
 • Dışkılama esnasında acı ve ağrı hissi
 • Dışkının hacminde incelme
 • Sebebi olmamasına karşın çok yorgun olma hali
 • Ani ve sebepsiz kilo verilmesi
 • Mide bulantıları ve istifra

Kolon Kanseri Belirtileri Ne Kadar Sürer?

Kolon kanseri belirtileri ilk görüldüğünde diğer basit hastalıklarla karıştırıldığı için önemsenmez. Geçmişinde ara ara bu belirtilerle karşılaşıp kendi kendine sıkıntılar geçmişse nasıl olsa geçecek düşüncesi oluşur. Dışkıda kan görülmesi ile birlikte ciddiyeti göz önüne alınır ve doktora gidilir. Dışkıdaki kan kanserin son evresidir. Bağırsak kanseri belirtilerinden bir veya birkaçı görüldüğü takdirde kapsamlı bir tarama için uzman hekime en yakın zamanda gidilmesi gerekmektedir. İlerleyen yaşın kanser riskini arttırdığını göz ardı etmemek gerekmektedir.

Bağırsak Kanseri Evreleri

Bağırsak kanseri 4 evreden oluşmaktadır.

1:Birinci evrede kanser hücreleri bağırsak içinde kalır. Dışarıya yayılmamıştır.

2:İkinci evrede kanserli hücreler tüm bağırsağı kaplamıştır. Lenf bezlerine geçmemiştir.

3:Üçüncü evrede kanser akciğer gibi yakınlardaki organlara sıçrama yapmıştır, lenf bezlerine geçmiştir.

4:Dördüncü evrede kanser çevresine uzak olan organlara da sıçramıştır.

Bağırsak Kanserinin Son Evresi

Bağırsak kanserinin son evresinde kanser diğer organlara ve kemiklere yayılmıştır. Ameliyat yapılmaz, kanser için gerekli olan kemoterapi ilaçları ile tedavi sağlanır.

Bağırsak Kanseri Teşhisi

Bağırsak kanserinde teşhis çok önemlidir. Belirtiler görüldüğünde doktor bazı sorular sorarak ve bunlara bağlı olarak testler yaparak teşhis koymaktadır. Ailede kanser geçmişi, yaşam şekli ve buna bağlı olarak bazı sorular neticesinde testler yapılır. Kolon kanseri teşhisi için dışkı testi, kolonoskopi ve bağırsak filmi çekerek teşhis ve kanserin kaçıncı evre olduğu tanısı koyulabilir.

 • Dışkı örneği, istenen testler arasındadır. Dışkıda gözle görülmeyen kan olması ihtimali göz önüne alınarak, araştırma amaçlı yapılır.
 • Radyolojik test olarak olarak anüsten verilen bir ilaç sayesinde röntgen filmi çekilmesi esasına dayanır.
 • Kolonoskopi makat yoluyla bağırsaktan parça alınması ve inceleme yapılmasıdır.

Günümüzde gelişen teknolojiler sayesinde muayene ve kolonoskopi gibi işlemler hastaya rahatsızlık ve acı hissi vermeden yapılmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucu koyulan teşhise göre tedavi işlemine başlanır.

Bağırsak Kanserinin Tedavisi

Bağırsak kanseri tedavisinde en önemli unsur kanserin hangi evrede olduğunu saptamaktır. Tedavi, evrelere göre değişiklik göstermektedir. Erken teşhis konulması durumunda cerrahi operasyon iyileşmeyi sağlayıcı tedavidir. Hastalık yayılmamış sadece kolon içinde kalmıştır. Ameliyat ile kanserli bölüm alınır. Kansersiz bölüm birbirine bağlanarak ameliyat biter. Sağlam bölümlerin birbirine bağlanamaması durumunda kolostami ismi verilen bir uygulama yapılır. Vücutta dışkının dışarı atılmasını sağlayıcı bir yer açılır ve bağırsaklar buraya bağlanır. Buraya takılan torba vs gibi bir aparat sayesinde dışkı buraya gider. Bu yöntem geçici olabildiği gibi hastanın seyrine göre doktorun kararıyla kalıcı da olabilmektedir. Böylelikle kanser yayılmadan kısa sürede tedavi sağlanmış olur.

Hastalığın son aşamasında kanser birçok organa yayıldığı için kolona yapılacak ameliyat hiçbir sonuç vermeyeceği gibi diğer organlara sıçramış olan kanserli hücreler çoğalmaya devam edecek ve sonuçları daha kötü olacaktır. Bu aşamada hastaya kemoterapi tedavisi uygulanmaktadır. Amaç kanserli hücreleri sadece bağırsaktan değil yayılmış diğer tüm organlardan temizlemektir. Kemoterapi esnasında oluşacak yan etkiler görülebilmektedir. Fakat hızla gelişen tıp bu yan etkileri en az acı ve süreye indirgemiştir. Kemoterapi sonrası tedavi şekli hastanın iyileşme durumuna göre doktor tarafından tamamen sonlandırılabilir ya da değiştirilebilir.

Kolon Kanseri Tedavisi Başarı Oranı

Kolon kanserinde erken teşhis diğer tüm hastalıklarda olduğu gibi tedaviyi etkileyen birincil etmendir. Kanser oluşumu ne kadar erken fark edilirse tedavideki başarı oranı o kadar çabuk ve etkili olacaktır. İlk evrelerde teşhisi konulan bağırsak kanseri tedavilerinden sonra hastalar kısa sürede sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam etmektedir.

Son evrede anlaşılan kolon kanseri tedavisinde kemoterapi süreci iyileşmenin uzamasına ve ilk evrelere nazaran daha sancılı bir sürece sebep olabilmektedir. Bu durumda hastanın doktorun verdiği tüm önerileri eksiksiz yerine getirmesinin de payı çok büyüktür. Verilen ilaçların düzenli kullanımı, sakınılması gereken besin ve alışkanlıklardan kaçınılması, hastanın uygulama şekline göre süreci kısaltıp uzatabilir. Kolon kanseri tedavisinde erken teşhis ve hastanın davranışlarına göre %90 başarı oranı sağlanıyor. Bu hastalıktan korunma yolları ve tedavisi bilinci hastalara verildikçe başarı oranı da aynı ölçüde artacaktır.

Bağırsak Kanseri Yaşam Süresi

Bağırsak kanseri tedavisi olmuş kişilerde yaşam süresi normal seyrinde devam etmektedir. İlk evrelerde tedavi olan bireylerin kaliteli yaşam süresi de artmaktadır. İstatistiki verilere göre bu evrede kolon kanseri tedavisi sonrası az 10 yıl daha yaşama süresi % 93'tür.

 Son evrede olan ve ilaç tedavisi yapılan hastada yaşam süresinin kısalma ihtimali daha yüksektir. Buna sebep olarak iyileştirilmesi gereken organ sadece bağırsak değil, kanserin yayıldığı diğer organlar ve hatta kemikler gösterilebilir. Bu evrede tedavi gören hastaların 5 yıl daha yaşama oranı % 7 civarındadır.

Bağırsak Kanseri Ameliyatı

Bağırsak kanseri ameliyatında amaç kanserli tüm dokuların tamamen vücuttan çıkarılması ilkesine dayanmaktadır. Bu anlamda teşhisin önemi tekrar ortaya çıkar. Kanser yayılmışsa sadece bağırsağa uygulanan operasyon istenilen sonucu vermeyecektir. Ameliyat her hastaya göre farklı şekilde uygulanır. Hastanın yaşı kanserin olduğu bölümün yeri vb etkenlere göre değişiklik gösterir. Geçmişte vücutta daha uzun kesik atılarak yapılan ameliyatlar yerini gelişen teknolojilerle birlikte az bölgede kesik açılarak yapılan kapalı ameliyat diye adlandırılan uygulamaya bırakmıştır. Böylelikle iyileşme, daha rahat ve kısa sürede olmaktadır. Normal hayata dönme süreci hızlanmıştır.

Bağırsak Kanseri Öldürür Mü?

Bağırsak kanseri tedavi edilmezse ölümcül sonuçlara sebebiyet verir. İlerleme evresine göre diğer organları ve lenf bezlerini de kaplayan kolon kanseri ölümcül olmaktadır.

Bağırsak Kanseri Ölüm Oranı

Bağırsak kanseri sebebiyle ölüm oranları son yıllarda artış göstermiştir. Bunda hastalığın geçici olduğu fikri, belirtilerinin dikkate alınmayıp, teşhis ve tedavi için doktora gidilmemesi ve dolayısıyla hastalığın ilerlemesinin payı büyüktür. Hastalık belirtileri görülme oranı toplumda çok yaygındır. Yaşam şeklimizin sağlıksızlaşması, hareketsiz iş koşulları yüzünden her iki kişiden biri kabız vs olduğu için belirtilerin ciddiyeti anlaşılmaz. Son yıllarda bağırsak kanseri sebebiyle ölüm oranı artmıştır.


Bugün bir iyilik yap, bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş :

BU YAZIYI OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

YORUMLAR

  Bu yazıya daha önce hiç yorum yapılmamış.
  İlk yorumu sen yap!

Yorum yap

Geçersiz bir mail adresi girdiniz. Lütfen tüm zorunlu alanları doldurun. *

Yandex.Metrica